fbpx

„Az olvasás segít élni – átélni és túlélni is”!

0.00

Az olvasás segít élni…

E kötet megjelenése fontos mérföldkő egy rendkívül gazdag, egyre bővülő módszertani-tapasztalati anyag közkinccsé tételének megkezdésében, s a jövőben tervezzük, hogy hasonló kötetekkel folytatjuk a sort.

A jelen kötet alapjául szolgáló kézirat 2021 februárjában került lezárásra, így az addig gyűjtött tapasztalatokat rögzíti és hivatkozásaiban is az addig megjelent szakirodalom köszön vissza. Azóta persze gyűltek további tapasztalataink, jelent meg új szakirodalom is, amelyek egy következő kötet alapját képezik majd.

Ahogy a hazai irodalomterápiás gyakorlat is igen sokszínű, e kötet szerzői sem képviselnek egységes szemléletet és álláspontot arra vonatkozóan, hogy mit tekintenek biblioterápiának/ irodalomterápiának, illetve milyen célok mentén és hogyan alkalmazzák a módszert – ennek egységesítése nem is volt célunk a kötetszerkesztés során, sőt, éppen az irodalomterápiás gyakorlatok sokszínűségét szerettük volna megmutatni. Minden szerzőnk a saját álláspontját és értékítéletét képviseli, illetve az erre épített saját gyakorlatát mutatja be írásában, méghozzá a saját stílusában. A kötet nyelvi szerkesztése során fontos szempont volt az egyéni hangok, stílusok jellegzetességeinek a megőrzése, ami által hitelesebbnek, személyesebbnek hatnak a megszólalások. Az is teljesen egyedi, hogy ki milyen regisztert választott a megszólaláshoz, volt, aki a tudományos publikációk struktúráját követte, s volt, aki kötetlenebb beszámolót írt. Mivel válogatásunk célja a tapasztalatmegosztás volt és nem a tudományos publikációknak való fórumbiztosítás, mindkettőnek természetese helye van nálunk.

Szerzőink többsége a Magyar Irodalomterápiás Társaság tagja, akik a legkülönbözőbb alapszakmák felől érkeztek az irodalomterápia módszeréhez, s az ország legkülönbözőbb pontjain működnek irodalomterápiás csoportjaik. A kötet tartalmazza néhány olyan kolléga írását is, akik ugyan nem tagjai az említett egyesületnek, de tapasztalataik megosztása mindnyájunk számára értékes. (Béres Judit)

Leírás

Az olvasás segít élni…

„Az olvasás – ha élvezetet okoz – segít élni. Átélni és túlélni is.” (Vekerdy Tamás)

Az irodalomterápia (biblioterápia) 1970-es években kezdődő magyarországi meghonosodása óta számos kiadvány és tanulmány jelent már meg a módszerről és annak elméletéről, azonban olyan még egy sem, amely több célcsoportra és alkalmazási terepre kitekintve, tematikusan tárgyalta volna a hasznosítható, szakirodalmi adatokkal és gyakorlati tapasztalatokkal is alátámasztható leírásokat, körüljárva a biblioterápia/ irodalomterápia alkalmazhatóságának megannyi lehetőségét.

Közel négy éve készülő, folyamatosan bővülő kötetünk célja, hogy az irodalomterápia különféle alkalmazási terepein, különböző célcsoportoknak és témákban tartott csoportos foglalkozások, foglalkozássorozatok és a mögöttük álló elméleti és módszertani megfontolások megosztása révén inspiráljuk az irodalomterápia körül mostanában egyre inkább felélénkülő közérdeklődést és szakmai diszkurzust.

 

Érdekelhetnek még…