Bolemant László: A megrajzolt idő – E-book

3.50

A szerző saját fotográfiáival illusztrált verseskötetének e-book változata. Megrendelhető e-pub és pdf formátumban is. Április végéig bevezető áron!

Kategóriák: , Címkék: ,

Leírás

Bolemant László költészetében központi szerepet játszik az idő. Az elmúlt idő, a mindenben jelenlevő idő, az „eljövendő idő”, a fragmentált idő, a szimultán (relatív) idő, s mint e kötet címe is mutatja: a „megrajzolt”, tehát a rekonstruált idő, a kiteljesülő idő. S amint könyve címpárjának másik tagja is nyomatékosítja, „lenyomatai” is jórészt időbeli lenyomatok, az idő megállítására, rögzítésére tett kísérletek. (Bizonyára nem véletlen, hogy már egyik korábbi kötete is az Időszobrok címet kapta.) Ebből a szempontból azonban feltűnő a feszültség a pillanatonkénti változások dinamikáját, a pulzáló világ érvérését követő versei, valamint az időtlenség nyugalmát sugalló, a kimerevített (kimerevedett) pillanatot dokumentáló fotográfiái, fényrajzai, fényfestményei, fényiratai között (az egyik például a repülés drámáját vetíti elénk), ami világunk kettős természetéből fakad. Abból a kettősségből, amikor az „eljövendő idő”, a „még nem is létező” máris „zöldes patinát von / a még leíratlan / szavakra”. Abból a kettősségből, ami Az eljövendő idő nagyszerűsége című versében létező és nemlétező egymásnak feszülését adja, s ami a „ha csak rágondolsz, megtörténik. / ha öntudatlanul is megszületik benned, már teljesült” viszonylagosságában nyelvileg is kifejezést nyer. A nyelv ugyanis nem csupán eszköz költőnk számára érzései, hangulatai, gondolatai kifejezésére, rögzítésére, versei a nyelvben, a nyelv által is történnek, a nyelv nemcsak elmondja, hanem írja, teremti is őket (miként fordítva: versei is a nyelvet). Következésképpen Bolemant verseinek a – kubista vagy konstruktivista versbeszédre emlékeztető – nyelve is jelentős mértékben fragmentált, nem az összefüggő, lineáris versbeszédé, nem a történetmondásé, hanem a történetek nyelvi struktúráit mutatják, mondandói kifejezhetőségének nyelvbéli drámáját is érzékeltetik. A kifejezés, a beszéd nehézsége, görcsössége, szaggatottsága így válik nála jelentéstelivé, nyelven – kifejezhetőségen – túli jelentések hordozójává.

Tóth László

Értékelések

Még nincsenek értékelések.

„Bolemant László: A megrajzolt idő – E-book” értékelése elsőként