Személyi adatvédelmi feltételek

Az Európa Parlament és az Európai Bizottság fizikai személyek adatainak feldolgozására és ezen adatok szabad áramlására érvényes határozatainak értelmében (2016/679, 27.04.2016), amellyel megszűnik a 95/46/ES (általános adatvédelmi határozat) és a18/2018 Z. z. személyi adatvédelemről szóló törvény értelmében védjük személyi adatait.

A személyes adatok oly felhasználása esetében, amely az érintettek beleegyezéséhez kötött, tájékoztatás céljára és a működtető egyéb tevékenységéből adódó célokra.

Személyi adatok védelme 

WEBOLDAL MŰKÖDTETŐJE ÉS ADATAI

A személyi adatok használója az Občianske združenie Phoenix – Phoenix Polgári Társulás,  cég: Pri Šajbách 9000/14A, Bratislava – Rača, 831 06, IČO: 30799881, regisztrálva MV SR  a  VVS/1-900/90-27082 szám alatt,  képviselője: Mgr. Liliana Bolemant – ügyvezető (a továbbiakban csak működtető).

A működtető kapcsolata: telefon: 00421918619422, e-mail: liliana.bolemant@gmail.com

SZEMÉLYI ADATOK TÖRVÉNYES OKA

Személyes adatai felhasználásának törvényben adott oka az Ön működtetőnek adott beleegyezése  az  Európa Parlament és az Európai Bizottság fizikai személyek adatainak feldolgozására és ezen adatok szabad áramlására érvényes határozatainak értelmében (2016/679, 27.04.2016, amellyel megszűnik a 95/46/ES (általános adatvédelmi határozat) és a.18/2018 Z. z. személyi adatvédelemről szóló törvény érvényessége.

SZEMÉLYES ADATOK FELHASZNÁLÁSI CÉLJA

Személyi adatainak felhasználási célja a működtető tevékenységének kifejtése az ön személyével szemben.

SZEMÉLYI ADATOK TÁROLÁSI IDEJE

Az időtartam, amelyben az Ön személyi adatait a működtető tárolhatja, az a nap, amelyen a szolgáltatás, amelyet Ön megrendelt, teljes egészében kifizetésre került, legkésőbb azonban az Ön beleegyezésének megszüntetése a személyi adatok felhasználását illetően. (az adott felhasználási célra).

ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAI

A határozatban lefektetett feltételek értelmébe joga van a működtetőtől hozzáférést kérni személyes adataihoz, azok javításához vagy kitörléséhez, esetleg felhasználásuk korlátozásához, fellépni az Ön személyi adatainak felhasználása ellen, és azok továbbadása ellen.

Személyes adatai feldolgozásához adott hozzájárulását joga van bármikor visszavonni. Ezzel azonban nem változik a visszavonás előtti adatfeldolgozás törvényessége. Személyi adatai feldolgozási jogának visszavonását az alábbi e-mailcímen teheti meg: liliana.bolemant@gmail.com

Ha úgy gondolná, hogy személyi adatai feldolgozásával a határozatot megsértettük, egyebeken kívül joga van panaszt tenni a felügyeleti szerveknél. Nagyon örülnénk neki, ha erről a gyanújáról elsőként minket tájékoztatna, hogy az ügyben megfelelő lépéseket tehessünk, és az esetleges hibát elhárítsuk.

Ön nem köteles megadni személyes adatait. Személyes adatai megadására sem törvény, sem szerződés nem kötelezi Önt, és megadásuk nem kötelező ahhoz sem, hogy szolgáltatásainkat igénybe vegye.

Ezek a feltételek 2018. 5. 5-től érvényesek