Elérhetőség: Raktáron

Iveta Bartalos Tóth: Život po záručnej dobe

11.90

„Poviedky Ivety Bartalos Tóth dokážu čitateľa na dlhý čas pripútať k sebe, celé dni zamestnávať jeho myseľ. Občas som mala pocit, že by stačilo prijať iba nepatrnú zmenu a životy hlavných postáv by sa dostali do správnych koľají. Toľkokrát som na ne chcela zakričať, že dávaj pozor, nerob to či zobuď sa, nedovidíš ďalej od nosa? Potom som túto nemilosrdnú osudovosť, neľútostnú úprimnosť, tieto príbehy, ktoré by sa ujali aj ako prípadové štúdie, pomaly prijala. Presnejšie, považovala som za osobný úspech, ak hlavná hrdinka napokon prekonala všetky prekážky a našla samu seba.“

Katalin Juhász, poetka, publicistka

 

Leírás

Kniha Život po záručnej dobe prináša 30 príbehov, ktoré nezovšeobecňujú, no napriek tomu poskytujú ucelený obraz o ženách a ich rolách, poslaniach v súčasnej spoločnosti.

Táto úžasná, takmer až sumarizujúca zbierka predstavuje záchytný bod pre všetkých, ktorí majú nutkavú potrebu všetko ustáť, poskytuje silu tým, ktorí chcú bojovať, hoci v ich životných príbehoch cítiť vplyv zdedených vzorcov správania. V opise rôznych stavov unavenej duše a unaveného tela zároveň autorka približuje rôzne spôsoby, ako môže uplynúť záručná doba života.

Prozaička Iveta Bartalos Tóth (1980) vo svojej tvorbe spracúva najmä rodinné a medzigeneračné traumy.  V prozaickej zbierke Život po záručnej lehote, ktorá vyšla v maďarčine v roku 2020 tiež v našom vydavateľstve Womanpress – Phoenix Library, sprostredkúva tridsať  príbehov dnešných žien v rôznych životných situáciách. Autorka pravidelne publikuje v maďarských literárnych časopisoch. Je spoluzakladateľkou OZ Byť ženou je dobré (Mert nőnek lenni jó), zameraného na podporu žien a ich miesta v spoločnosti.

Prekladateľka Jitka Rožňová (1976) je aj poetka a publicistka. Z maďarčiny doposiaľ preložila takmer štyridsať prozaických a básnických titulov, rozprávkových kníh, divadelných hier a umenovedných publikácií. Prekladateľsky sa podieľala na príprave a realizácii literárnych podujatí a festivalov. Za poetickú a prekladateľskú tvorbu získala viacero ocenení. Vydala dvojjazyčné básnické zbierky Zhasínanie svetiel/Lámpaoltás (AB-ART) a Spriadanie slov/Helyrerakott szavak (AB-ART). Je členkou maďarského literárneho a umeleckého spolku na Slovensku Bázis. Pôsobí ako docentka na Katedre žurnalistiky a nových médií FF Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Žije a tvorí v Nových Zámkoch.