Elérhetőség: Raktáron

Krisztina Tóth: Pixel

11.90

Krisztina Tóth (1967) patrí medzi najpopulárnejšie a najúspešnejšie súčasné maďarské autorky. Študovala sochárstvo a literatúru v Budapešti, dva roky štúdií strávila v Paríži. Žije v Budapešti, kde prekladá francúzsku poéziu a učí kreatívne písanie. Je autorkou románov, noviel, poviedkových kníh a básnických zbierok, ale intenzívne sa venuje aj tvorbe pre deti a mládež. Jej texty boli preložené do šestnástich jazykov. Za svoju literárnu tvorbu získala mnoho literárnych ocenení. Zbierka poviedok Pixel už na prvý pohľad zaujme štruktúrou – každá z kapitol je venovaná inej časti ľudského tela, každá predstavuje autonómnu, vzrušujúcu výpoveď, citlivú sondu do života hlavných protagonistov, no zároveň vytvára jeden veľký, ucelený príbeh.

 

Jitka Rožňová (1976) je poetka, prekladateľka a publicistka. Z maďarčiny doposiaľ preložila takmer štyridsať prozaických a básnických titulov, rozprávkových kníh, divadelných hier a umenovedných publikácií. Prekladateľsky sa podieľala na príprave a realizácii literárnych podujatí a festivalov. Za poetickú a prekladateľskú tvorbu získala viacero ocenení. Vydala dvojjazyčné básnické zbierky Zhasínanie svetiel/Lámpaoltás (AB-ART) a Spriadanie slov/Helyrerakott szavak (AB-ART). Je členkou maďarského literárneho a umeleckého spolku na Slovensku Bázis. Pôsobí ako docentka na Katedre žurnalistiky a nových médií FF Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Žije a tvorí v Nových Zámkoch.

Leírás

V priestore a čase sa miešajú na seba narážajúce, náhodne sa stretávajúce ľudské bytosti a osudy, no my máme napriek tomu pocit, že tvoria súčasť jedného spoločného tela, ktoré niečo roztrhlo – rovnako ako dvojice, vynárajúce sa v knihe. Hlava, srdce a ruka: ku každej časti tela patrí jeden príbeh. Humor sa strieda s trpkosťou, príbehy, ktoré stavajú jeden na druhom, charakterizuje raz boľavá presnosť približovania sa, inokedy irónia vzďaľovania sa.

Na seba nadväzujúce kapitoly prozaickej zbierky jednej z najčítanejších súčasných autoriek fungujú ako pixlové štvorce: každá kapitola predstavuje autonómny, výnimočný, vzrušujúci celok, no ak si všimneme zložitý systém vzťahov medzi nimi, spoja sa do úplne nového, fascinujúceho, veľkého príbehu. Striedanie princípu sústavného približovania a vzďaľovania, zmenšovania a zväčšovania vedie k tomu, že sa nám pred očami formuje jedinečné a nanajvýš živé textové telo.